PRIVAATSUSPOLIITIKA

Wisegambleri privaatsuspoliitika ja üldinformatsioon

Tänan, et leiate aega lugemaks meie privaatsupoliitikat. Privaatsuspoliitika hõlmab informatsiooni selle kohta, kuidas me käsitleme, töötleme ja kaitseme oma kasutajate isikuandmeid. Me soovitame tungivalt lugeda privaatsuspoliitikat tähelepanelikult, et mõista, kuidas me kogume, kasutame, kaitseme ja üleüldiselt käsitleme kasutajate isikuandmeid kooskõlas EL regulatsioonidega.

 

Definitsioonid

Need sõnamääratlused peaksid aitama meie kasutajatel mõista meie privaatsuspoliitikat. Kui see dokument sisaldab sõnu “me” või “meie”, siis see viitab Wisegambleri firmale. Wisegambler vastutab vaid selle informatsiooni eest, mida kasutajad jagavad meiega privaatsuspoliitika raames.

 • Teenused : Teenused või abi, mida osutatakse läbi meie veebilehe. Silmas on peetud järgmisi teenuseid, mis on kaasa arvatud, kuid mitte ilmtingimata piiratud: kasiinode arvustused mängude arvustused informatsioon boonuste kohta, maksemeetodid, võimalused mobiilis kihlveo veebilehed panustamiste arvustused ning kasiino- , spordi-, ja mänguuudised.
 • Liige isik, kes on registreerinud ja omad kontot Wisegambleris.
 • Isik: hõlmab füüsilist isikud, firmat või koostööpartnerit.
 • Isiklik informatsioon tähendab informatsiooni, mis on seostatav füüsilise isikuga; füüsilist isikut peab saama tuvastada otseselt või kaudselt, näiteks nime, isikukoodi, asukoha või online tuvastaja kaudu, pidades silmas füüsilise isiku identiteeti.
 • Nõusolek Nõustudes meie poliitikaga, nõustute oma isikuandmete eesmärgipärase kogumise ja töötlemisega.
 • GDPR tähendab EL andmekaitseseaduse üldmäärust 2016/679.
 • Kasutajakonto Konto, mis on registreeritud Wisegambleri lehel.
 • Isikliku informatsiooni leke Tähendab juhuslikku või pahatahlikku andmete kaotust või varastamist.
 • Ülevaataja tähendab sõltumatut avalikku autoriteeti, kes on määratud EL liikmesriigi poolt.

 

Muudatused poliitikas

Me võime privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta, et peegeldada parandusi või muid muudatusi meie äritegevuses. Kõik uuendused ja muutused jõustuvad koheselt ning mõnedest, kuid mitte kõikidest, antakse veebilehel ka teada. Seetõttu soovitame tungivalt privaatsuspoliitikat regulaarselt kontrollida, et muudatustega kursis olla. Veebilehe jätkuv kasutamine tähendab privaatsuspoliitikaga nõustumist.

 

Kokkuvõte

See privaatsuspoliitika on kohaldatav ükskõik millisele isiklikule informatsioonile, mida meile antakse nüüd ning tulevikus.

 

Informatsiooni kogumine

Me kogume erinevaid andmeid. Wisegamblerit külastades kehtivad mitmed privaatsuspoliitikaga seotud tingimused.

Wisegamblerit kasutades kogume me sinu isiklikku informatsiooni. See hõlmab informatsiooni, mille kasutaja annab meile registreerides, muul viisil meie veebilehele sisestades või kuulub avaldamisele allpool toodud seaduslikel alustel.

 

Vabatahtlikult antav informatsioon: Kasutajakontot luues või meile kirjutades (näiteks emaili saates) nõustud meile andmete jagamisega, mida me võime või ei või säilitada. Isikuandmed, mida me oma klientidelt kogume, on järgmised: nimi, perekonnanimi, sünniaeg (isikukood), aadress, emaili aadress, IP aadress, telefoninumber; muuhulgas ka sugu, amet, asukoht, maksekaardiandmed, andmed kontoülekannete kohta ning igasugune muu teave, mida kliendid soovivad anda või peavad esitama, et täita õigusaktidest tulenevaid nõudeid. Kogu informatsioon, mida me kogume, käsitletakse vastavuses privaatsupoliitikaga.

 

Andmed, mida me kogume automaatselt: Külastades meie veebilehte, võime me koguda mõningaid andmeid. Andmed, mida me kogume: IP aadress, arvuti operatsioonisüsteem, brauseri versioon, brauseri ajalugu veebileheni jõudmiseks ja muu informatsioon, mis seondub meie veebilehega. Seda informatsiooni kogutakse kas logifailide, küpsiste või jälgimistehnoloogia abil.

 

Seaduslik alus nõustumiseks: Nõustudes privaatsuspoliitikaga, annad meile oma nõusoleku töödelda oma andmeid. Kui soovid oma nõusolekut tagasi võtta, jälgi allpool olevaid juhiseid.

 

Meie eesmärk on tagada oma kasutajatele parim kogemus. Selleks, et täita iga sinu soov, peab meil olema võimalus sinuga kontakti saada.

 

Andmete õigsus ja läbipaistvus

Me anname endast parima, et tagada oma andmete ajakohasus. Kui su andmed muutuvad (nt uus emaili aadress), siis on sinu kohustus meid teavitada sellest muutusest. Vajadusel jagame sinuga kogutud andmeid.

Me hoiame sinu informatsiooni seni, kuni su konto on aktiivne või kuni vajame seda oma teenuste osutamiseks sulle ja nende eesmärkide täitmiseks, milleks me seda teavet kogume.

 

Sinu õigused

 • Õigus informatsioonile. Selle privaatsuspoliitikaga kavatseme tagada seadusekohase andmete töötluse.
 • Õigus ligipääsule. Sul on õigus igal ajal küsida ligipääsu andmetele, mida oleme sinu kohta kogunud.
 • Õigus nõusolekust loobuda. Kui sa ei soovi enam Wisegamblerilt emaile, palun kirjuta meile
 • Õigus andmete kvaliteedile. Kui sa kahtlustad või tead, et meil on sinu kohta valeinformatsioon, siis on sul õigus nende andmete muutmisele. Sinu kohustus on meid informeerida igasugustest muutustest seoses meile usaldatud andmetega.
 • Õigus andmete kustutamisele: Sul on õigus paluda meil kustutada või eemaldada isiklik informatsioon, kuid see võib mõjutada teenuseid, mida me pakume, kui need toetuvad sellele isiklikule informatsioonile.

Vanus

Alla 18 aastastel ei ole lubatud Wisegableris registreeruda.

 

Kokkuvõte isikuandmete kohta

Wisegambler jagab sinu informatsiooni vaid siis, kui sa seda lubad. Või järgnevatel puhkudel:

 

 • Reklaamid on personaliseeritud. Reklaame vaadates reklaamija eeldab, et sa nõustud nende tingimustega.
 • Seadusega või kohtuga seotud protsessid.
 • Firmad keda Wisegambler usaldab ja kellega on sõlminud konfidetsiaalsuslepingu. Neil firmadel ei ole õigust jagada sinu andmeid.
 • Juhul, kui Wisegambler müüakse, liidetakse, saadetakse laiali reorganiseeritakse või võetakse üle teavitatakse sind. Sellised juhul on uus omanik kohustatud täitma meie privaatsuspoliitikat.

 

Veebiküpsised ja jälgimine

Meie veebileht ja meie parterid Hotjar, Linkedin, Facebook, Google Ireland Limided kasutavad veebiküpsiseid või sarnaseid tehnoloogiaid liikluse analüüsimiseks. Kasutajad saavad kontrollida küpsiste kasutamist brauserist.

Meie partneriteks on kolmandad osapooled, kes reklaamivad meie veebilehel või reklaamivad meid teistel lehekülgedel. Meil on samuti õigus lubada oma äriparteritel jälgimistehnoloogiate kasutamist meie veebilehel.

Meie kolmanda osapoole partnerid võivad kasutada veebiküpsiseid või muid sarnaseid tehnoloogiaid reklaami või muul sarnase eesmärgil. Reklaamisisu baseerub ainult sinu veebiajalool, tegevustel ja huvidel. See on selleks, et tagada sulle parim kogemus. Me kasutame küpsiseid selleks, et :

 • Paremini mõista ja salvestada kasutaja eelistused tulevasteks külastusteks.
 • Tagada sulle asjakohased ja teemaga seotud reklaamid.

Te võite alati brauseri seadete kaudu küpsiste kasutamise keelata või lasta arvutil hoiatada, kui veebileht kogub küpsiseid. Seda saab muuta sätetest. Sätted on igal brauseril veidi erinevas kohas. Vajadusel kasuta oma brauseri abifuntsiooni, et leida üles küpsistega seotud sätted.

Kui otsustate veebiküpsiste kasutamiseks antud nõusoleku tagasi võtta, siis ei pruugi veebilehtede teatud funktsioonid korrapäraselt toimida ning te ei pruugi veebilehtede teatud osadele juurde pääseda.

 

Privaatsus ja konfidentsiaalsus Wisegambleris

 

 • Iga konto Wisegambleris on kaitstud parooliga.
 • Kõik turvanõuded, sealhulgas SSL krüptimine läbi GoDaddy on tagatud et kaitsta sinu andmeid.
 • Wisegambleri töötajatel on sinu andmetele limiteeritud ligipääs. Ainult töötajad, kellel on vaja sinuga ühendust saada, pääsevad sinu andmetele ligi.

 

Oluline info sisu kohta

 

 • Wisegambler ei vastuta sisu täieliku õigsuse eest.
 • Kõik kasutajad, kes teevad Wisegamblerisse konto, peavad veenduma informatsiooni õiguses enne otsuste langetamist.
 • Wisegambleris olev informatsioon võib muutuda igal ajal, ilma et muudatustest teada antaks.
 • Piirangud kehtivad teatud turgudele ja teenustele ning mõned teenused võivad sinna alla minna.

 

Kaebused ja turvalisus

Wisegambler analüüsib oma teenuste riske ja seab paika sobiliku turvataseme, et tagada parim kogemus. Me kontrollime pidevalt oma turvalisust ja vajadusel täiendame seda. Me mõistame konfidentsiaalsuse vajadust.

Sinu isiklikud andmed on turvalises keskkonnas ja ligipääsetavad vaid loetud arvule inimestele, kellele on antud vastav ligipääs ja luba.

Andmed, mis oled meile jaganud, on ligipääsetavad, muudetavad või kustutatavad vaid nendele, kellel selleks on vastav volitus. Need inimesed saavad andmetele ligi vaid volituste ulatuses. Sellega tagame maksimaalse turvalisuse ja konfidentsiaalsuse.

Selleks et tagada isikuandmete kaitse, rakendame erinevaid turvameetmeid kasutaja sisenemisel või kasutaja tegutsemise ajal.

Mõningaid turvameetmeid peavad kasutajad ise järgima. Konto loomiseks on vaja kasutajanime ja parooli. Oma kasutajanimi ja parool tuleb hoida turvalises kohas ja mitte paljastada kolmandatele osapooltele.

 • Wisegambler kasutab erinevaid turvameetmeid tagamaks informatsiooni kaitstuse. Meie kaitse hõlmab ükskõik millist informatsiooni valesti kasutamist või kadumist. Selleks kasutame SSL krüptimist, sealhulgas SHA2 & 2048-bit krüptingut, mis tagab turvatoe 24/7 ja töötab kõikides peamistes brauserites.
 • Wisegambler ei paku lahendusi probleemidele, mis on online kasiino ja mängija vahel.
 • Wisegambler on tasuta ning ei nõua ükskõik millisel moel oma kasutajatelt raha. Wisegambleris ei toimu rahaliikumist.
 • Aus mäng on Wisegambleris oluline.
 • Wisegambler pakub parimat suhtlust võimalikult kiiresti.

 

Turvahälbed

Igasustest andmete lekkest antakse teada vastavatele autoriteetidele 72 tunni jooksul peale turvahälbe avastamist, kui võimalik.

GDPR 33. artikliga kooskõlas olles teavitame koheselt turvahälvetest, mis mõjutavad meie kasutajaid materiaalselt ning anname oma parima, et kahju likvideerida.

 

Ligipääs

Me tagame kasutajatele ligipääsu nende andmetele nõudluse korral. Andmete all on silmas peetud:

 • kinnitus et tegu on isiklike andmetega;
 • isiklike andmete koopiad; ja
 • muu vajalik informatsioon.

Ligipääs on lubatud vaid sinu isiklikele admetele, mitte kellelegi teise omale (v.a seadusliku esindajana).

Soovi korral eemaldame tasuta sinu isiklikud andmed, kui võimalik.

 

Nõusoleku tagasi võtmine

Kuna andmete töötlemisel ja hoidmisel toetume sinu nõusolekule, on sul õigus oma nõusolekut igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmiseks või oma õiguste kohta informatsiooni saamiseks võta meiega palun ühendust.

GDPR ei sätesta formaalset formaati, seega sobib kirjalik sooviavaldus. Avaldused ning kaebused vaadatakse läbi kuu aja jooksul.

Vajadusel pikendatakse aega kahe kuuni, kui tegu on keerulise nõudega või on neid mitu.

Reklaami Wisegambleris

 • Kõik maksed on otseselt seotud komisjonitasudega.
 • Kui sa soovid registreerida oma online kasiino Wisegableris, oleneb maksumus valitud paketist.
 • Kui makse on sooritatud, lisab Wisegambler reklaami oma veebilehele 3 tööpäeva jooksul.

 

Google

Me kasutame Google Analytics, Google Search Console ja Google tag manageri – i, mis aitavad analüüsida veebilehe külastatust ja kasutust. Näiteks kasutame Google Analytics lehte, et mõõta ja analüüsida külaliste arvu ning teha statistikat nende külastuste kohta.

Ära jälgi

Enamus tänapäeva brausereid lubab keelata jälgimised külastatavatel veebilehtedel. Kuna sellele reageerimiseks ei ole standartset reaktsiooni või vastust, ei võta me selle keelamisel midagi ette. Google Analytics lehelt on võimalik vaadata, milliseid andmeid on sinu kohta kogutud. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Kolmandad osapooled

Me ei müü, kauple või jaga kolmandatele osapooltele isiklike andmeid, välja arvatud kasutaja nõusolekul ja etteteatamisel. See ei hõlma veebilehe partnerid, sealhulgas veebilehe haldajaid, kui nad on olnud nõus isikuandmete kaitsega vastavalt GDPR-ile

Me töötame Maltas

Meie peakontor asub Matlas, kuid meie serverid on USA-s ja Hollandis. Andmekaitseseadused, privaatsusnõuded ja muud seadused vastavad Malta seadustele, kuid ei pruugi vastata kasutaja riigile. Seetõttu olemegi teinud privaatsuse kaitseks mitmeid samme.

Kontakt

Kui sul tekkis küsimusi privaatsuspoliitika kohta, võta meiega alloleval emailil ühendust:
[email protected]

Be wise banner

Küpsised võimaldavad meil anda teile suurepärase kogemuse Wisegambler.com lehel. Kui te jätkate sellel lehel, siis te annate oma nõusoleku küpsiste kasutamiseks